Κοινή Εκπαιδευτική Δραστηριότητα στη Λαμία (Ελλάδα)

24-29 Ιουνίου, Λαμία (Ελλάδα)

Η κοινή βραχυπρόθεσμη εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος SS21DTIP πραγματοποιήθηκε στη Λαμία, Ελλάδα, από τις 24 έως τις 29 Ιουνίου. Έχει οργανωθεί από έναν από τους οργανισμούς εταίρους, τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας (ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΔΙΕΦΙΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ DEFTEROVATHMIAS EKIEFSIS SISTS ELLADAS). Αποτελείτο από ένα τετραήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την επιθεώρηση και την αξιολόγηση των σχολείων με διπλή εστίαση, με τρόπο αυτοαξιολόγησης και ως αυτοαξιολόγηση μεταξύ ίσων. Και στις δύο περιπτώσεις, ο ρόλος της Επιθεώρησης Παιδείας σε αυτές τις πρακτικές αξιολόγησης καθορίστηκε από τους εισηγητές. Οι παρουσιάσεις έγιναν από τους συμμετέχοντες δύο από τα ιδρύματα εταίρους, και συγκεκριμένα τον Δρ Martin Brown, μέλος του Πανεπιστημίου της Πόλης του Δουβλίνου (Ιρλανδία) και τους Δρ. Rossitsa Simeonova και Yonka Parnova, από το Πανεπιστήμιο Sofiiski (Βουλγαρία). Συμμετείχαν τέσσερις επιθεωρητές του Υπουργείου Παιδείας και Απασχόλησης της Χούντας της Εξτρεμαδούρας (Ισπανία) και δεκαπέντε σύμβουλοι, διευθυντές και καθηγητές της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας (Ελλάδα). Η όλη δραστηριότητα διήρκεσε έξι ημέρες, δύο ημέρες ταξιδιού και τέσσερις ημέρες εκπαίδευσης, από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου. Στις 25 και 27 του μηνός, ο Δρ Martin Brown του DCU έχει παρουσιάσει παρουσιάσεις και οργανωμένα εργαστήρια για την αξιολόγηση και την επιθεώρηση του σχολείου. Στις 26 και 28 του μηνός οι συμμετέχοντες του Sofiiiski Unversitet (Buñgaria), οι Drs. Rossitsa Simeonova και Yonka Parmonova έχουν δώσει παρουσιάσεις και εργαστήρια για την αξιολόγηση από ομοτίμους και την πολυκεντρική επιθεώρηση. Οι δραστηριότητες κατάρτισης χρησιμοποιήθηκαν για να εμπλουτίσουν τις ικανότητες όλων των συμμετεχόντων και να εξασφαλίσουν την υψηλότερη δυνατή ποιότητα στα πνευματικά προϊόντα που αναπτύσσονται σε αυτό το στάδιο του έργου και εκείνων που αναπτύσσονται το επόμενο έτος. Η κοινή εκδήλωση κατάρτισης κατέστησε επίσης δυνατή τη μάθετε περισσότερα σχετικά με την κατάρτιση των επιθεωρητών στις διάφορες χώρες σε σχέση με τις μορφές αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης των σχολείων μεταξύ των άλλων. Η θεωρητικά-πρακτική προσέγγιση των δραστηριοτήτων κατάρτισης που διεξάγονται κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας συνέβαλε στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων διδασκαλίας και επιθεώρησης των συμμετεχόντων, δεδομένου ότι έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένα μοντέλα προτύπων ποιότητας και δεικτών για την αξιολόγηση των σχολείων, προσαρμοσμένα στα διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια στα οποία οι συμμετέχοντες εκτελούν τα καθήκοντα διδασκαλίας και επιθεώρησης. Τα συγκεκριμένα θέματα που αναπτύχθηκαν από τον Δρ Martin Brown στις 25 ήταν:

• Εκπαιδευτική Αυτοαιολόγηση . Ο ρόλος και η ιδέα του, η αυξανόμενη σημασία του στα μοντέλα αξιολόγησης των σχολείων

• Αυτοα αξιολόγηση των κέντρων: οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες σας

• Από την αποκέντρωση της ΑΕ μέχρι τη συγκέντρωση. Η πρακτική λειτουργία της σε χώρες όπως η Ιρλανδία και η Βόρεια Ιρλανδία

Στις 27 του μηνός, το περιεχόμενο που αναπτύχθηκε

o Ανάπτυξη του οράματος για βελτίωση των σχολείων σε σχέση με το EMB

της προσέγγισης βελτίωσης του σχολείου μέσω μιας διαδικασίας έξι βημάτων για την

o Ανάπτυξη στόχων smart σχεδιασμού

ανάπτυξη δράσεων βελτίωσης για την επίτευξη των στόχων smart

έλεγχος και αξιολόγηση σχεδίου βελτίωσης με βάση την ΑΕ

o Ανάπτυξη Τομέων, Προτύπων και Ρουμπίδων

o Ομαδική εργασία για την ανάπτυξη σχεδίων βελτίωσης με βάση την ΑΕ.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής φάσης κάθε ομάδα έχει παρουσιάσει ένα υποθετικό σχέδιο βελτίωσης για τρία μαθήματα.

Όσον αφορά το περιεχόμενο που ανέπτυξε η SU (Βουλγαρία), αυτά είναι συγκεκριμένα: (26 Ιουνίου)

1. Εκπαιδευτικά δίκτυα: Φύση, τύποι, πρακτικές και προκλήσεις

2. Αξιολόγηση από ομοτίμους στην εκπαίδευση: Ορισμός, σημασία, πρακτική άσκηση

3. Το μοντέλο αξιολόγησης από ομοτίμους σε ένα δίκτυο σχολείων στη Σόφια

4. Ομαδική εργασία: Σχεδιασμός σχεδίου βελτίωσης για ένα δίκτυο κέντρων στο περιβάλλον των συμμετεχόντων

(28 Ιουνίου)

1. Πολυκεντρικές επιθεωρήσεις στην εκπαίδευση και τα χαρακτηριστικά της

2. Πολυκεντρική επιθεώρηση στη Σόφια της Βουλγαρίας

3. Ομαδική εργασία: Καθορισμός προτύπων ποιότητας και ρουμπίδων για το σχέδιο βελτίωσης που σχεδιάστηκε στις 26 Ιουνίου.

Ατζέντα

Παρουσιάσεις

Φωτογραφίες