Διεθνής συνάντηση στην Ιρλανδία

Τρίτη συνεδρίαση από τις 17 έως τις 18 Σεπτεμβρίου, Δουβλίνο (Ιρλανδία)

Η τρίτη διακρατική συνάντηση του SS21DTIP πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2019. Κατά τη διάρκεια αυτής της τρίτης συνάντησης, οι κύριοι στόχοι επικεντρώθηκαν τόσο στην παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου, ιδίως στην ολοκλήρωση των πνευματικών προϊόντων 1 και 2, στην αξιολόγηση της Κοινής Εκπαιδευτικής Εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Λαμία (Ελλάδα) τον Ιούνιο του 2019, όσο και στον σχεδιασμό των ακόλουθων δραστηριοτήτων του έργου που θα πραγματοποιηθούν για το υπόλοιπο του δεύτερου έτους της ζωής του έργου (ανάπτυξη πνευματικών προϊόντων ΙΟ3 και ΙΟ4 και πολλαπλασιαστικό γεγονός που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί Θέση στην Εξτρεμαδούρα [Ισπανία] τον Ιούνιο του 2020).

Έτσι, την πρώτη ημέρα της συνάντησης ο εταίρος CEYE-Juntaex (Ισπανία), ηγέτης της ανάπτυξης του IO3-TOOLKIT, έχει υποβάλει πρόταση περιεχομένου, χρονικής προσαρμογής και κατανομής των ευθυνών για την ανάπτυξη της ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗΣ, η οποία έχει αναλυθεί, συζητηθεί και τελικά συμφωνηθεί από όλους τους εταίρους. Παρουσιάστηκαν επίσης τα κύρια συμπεράσματα της κοινής έκθεσης αξιολόγησης των εκδηλώσεων κατάρτισης. Από την άλλη πλευρά, έχει καθοριστεί χρονοδιάγραμμα για τη διάθεση μιας τελικής έκδοσης της εργαλειοθήκης στα τέλη Μαΐου, η οποία προβλέπεται να διαδοθεί στο πολλαπλασιαστικό γεγονός στην Εξτρεμαδούρα. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας της συνεδρίασης, έχουν αντιμετωπιστεί ο σχεδιασμός του περιεχομένου, η χρονική διαμόρφωση και η κατανομή των καθηκόντων για την ανάπτυξη του mooc. Όσον αφορά τα προϊόντα IO1 και IO2, οι εταίροι της SU (Βουλγαρία) επιβεβαίωσαν ότι το άρθρο έχει υποβληθεί στο Βουλγαρικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό “Παιδαγωγική”, το οποίο επιβεβαίωσε ότι εκτιμά τη δημοσίευσή του. Όσον αφορά τις περιπτωσιολογικές μελέτες (IO2) έχουν ολοκληρωθεί, μεταφραστεί και στις τέσσερις γλώσσες και έχουν αποσταλεί στην πλατφόρμα αποτελεσμάτων Erasmus+. Στη συνέχεια, συμφωνήθηκε ένα χρονοδιάγραμμα και διαδικασίες για την αντιμετώπιση των κοινών αναπτυξιακών εργασιών του moOC, το οποίο θα βασίσει τα πορίσματα των περιπτωσιοποιιών και της ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗΣ ως βάση για το περιεχόμενό του. Επιπλέον, έχουν οριστεί ημερομηνίες για εικονικές συσκέψεις στο Skype για την προσαρμογή των μελλοντικών δραστηριοτήτων ανάλογα με τα αποτελέσματα που προκύπτουν μετά την προετοιμασία των υλικών για το TOOLKIT και το MOOC. Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών της συνεδρίασης, μέρος των συνεδριάσεων εργασίας αφιερώθηκε στη συλλογή και την αίτηση δεδομένων από όλα τα θεσμικά όργανα για την προετοιμασία της ενδιάμεσης έκθεσης.

Όσον αφορά τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα SS21DTIP τρίτης συνεδρίασης, όλοι οι εταίροι έχουν συμμετάσχει στη συνάντηση. Τόσο η Δρ Rossitsa Simeonova όσο και η Δρ Yonka Parmnova συμμετείχαν από το Πανεπιστήμιο της Σόφιας (Βουλγαρία). Το Υπουργείο Παιδείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εξτρεμαδούρας (CEYE-Juntaex) εκπροσωπείται από τους επιθεωρητές Da Isabel Guerrero και Da Laura del Castillo Blanco και PDE Στερεάς Ελλάδας (Ελλάδα) εκπροσώπησε ο κ. Κώστας Αργυρόπουλος και από τον υπεύθυνο επικοινωνίας του ιδρύματος στο έργο αυτό φέτος, τον κ. Σάββα Οβαδία. Στο αιτών ίδρυμα και διοργανωτής της δεύτερης συνεδρίασης, το Πανεπιστήμιο της Πόλης του Δουβλίνου (Ιρλανδία) έχει συμμετάσχει σε διάφορα μέλη του ιδρύματος, μεταξύ των οποίων ο Δρ Sarah Gardezi, ο Δρ Gerry McNamara, ο Δρ Joe O’Hara και ο υπεύθυνος επικοινωνίας, ο Δρ Martin Brown.

Ατζέντα

Φωτογραφίες