Άλλα

Εθνική Συνάντηση Επιθεωρητών Εκπαίδευσης USIE 2018

Η δραστηριότητα προσέγγισης της Ελλάδας στη δεύτερη συνάντηση στη Βουλγαρία

Διάδοση κοινής εκπαιδευτικής δραστηριότητας στη Λαμία

ΕΘΝΙΚΗ Συνάντηση Επιθεωρητών Εκπαίδευσης USIE 2019 στη Σεβίλλη

Συμμετοχή στο ERASMUSDAYS 10 Οκτωβρίου 2019 στο CPR de Cáceres (Ισπανία)

Συμμετοχή στις XVII Ημέρες Εκπαίδευσης επιθεώρησης της Εξτρεμαδούρας, Zafra, 28 Μαρτίου 2019

Αποτελέσματα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα

Παρουσίαση στο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της Εκπαιδευτικής Επιθεώρησης (USIE-Comunitat Valenciana) 2020

Στις 20 Φεβρουαρίου 2020, ο συντονιστής του έργου SS21DTIP συμμετείχε ως ομιλητής στο συνέδριο κατάρτισης XVI της εκπαιδευτικής επιθεώρησης, που διοργανώθηκε από το USIE-Comunitat Valenciana, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Segorbe (Castellón). Κατά τη διάρκεια της ημέρας, στην οποία συμμετείχαν επιθεωρητές εκπαίδευσης από όλη την Κοινότητα της Βαλένθια και άλλους γείτονες, όπως η Καταλονία και η Αραγονία, η Laura del Castillo είχε την ευκαιρία να δημοσιοποιήσει ορισμένες από τις γνώσεις, τα συμπεράσματα και τα προϊόντα που, μέχρι τότε, είχαν ληφθεί ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης του σχεδίου. Το θέμα της παρουσίασης: «Οι εκτιμήσεις σχετικά με το ρόλο της εκπαιδευτικής επιθεώρησης στις διαδικασίες βελτίωσης των σχολείων στο πλαίσιο ενός σχεδίου Erasmus+» εξετάστηκε μέσω παρουσίασης, το περιεχόμενο της οποίας μπορεί να προσεγγιστεί μέσω του συνημμένου συνδέσμου, και αποσκοπούσε στη διάδοση των αποτελεσμάτων της περιπτωσιολογικής μελέτης για τη βελτίωση και την επιθεώρηση των σχολείων που πραγματοποιήθηκε στις τέσσερις χώρες εταίρους στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus. , καθώς και την κύρια δομή και το περιεχόμενο του Ψηφιακού Εργαλείου Αυτοαποτίμησης και Βελτίωσης των Σχολείων που θα δημοσιεύσει σύντομα το SS21DTIP στην ιστοσελίδα του.

https://view.genial.ly/5e2d66d36bbd27220c31a38e/presentation- ss21dtipsegorbe2020

Κατάρτιση διευθυντών της Αυτόνομης Κοινότητας της Εξτρεμαδούρας

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά μαθήματα για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών των εκπαιδευτικών κέντρων, που διοργανώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Απασχόλησης της Χούντας της Εξτρεμαδούρας, τα οποία περιελάμβαναν παρουσιάσεις σχετικά με την αυτοαξιολόγηση, την κατανεμημένη ηγεσία και τη βελτίωση των σχολείων. Στις 12 και 17 Φεβρουαρίου, στα CPR της Merida και της Plasencia, αντίστοιχα, η επιθεωρητής εκπαίδευσης Laura del Castillo Blanco έδωσε μια ενότητα αυτού του μαθήματος σε περισσότερους από τους μισούς διευθυντές σχολείων σχετικά με τους βασικούς παράγοντες για την αποτελεσματική ηγεσία, στρατηγικές για την ανάπτυξη της κοινής ηγεσίας, τις ευρωπαϊκές τάσεις στην εκπαιδευτική ηγεσία, παρέχοντας παραδείγματα πλατφορμών κατάρτισης και συνεργασίας και ορθών πρακτικών.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδρίες του μαθήματος «Εκπαίδευση Ομάδων Διοίκησης» στις 2 και 9 Ιουνίου, στις οποίες εξετάστηκε η «Εσωτερική Αξιολόγηση του Κέντρου: Διαδικασίες και Εργαλεία Ανίχνευσης. Ανάλυση των αποτελεσμάτων και συμπερίληψη προτάσεων στα σχέδια βελτίωσης των σχολείων». Οι συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν online μέσω της πλατφόρμας Meet και συγκέντρωσαν περισσότερους από είκοσι διευθυντές. Η πρόσβαση στις παρουσιάσεις είναι δυνατή μέσω των ακόλουθων συνδέσμων:

https://view.genial.ly/5eba5637b618f00d9953e09c/presentation-cprccplanesmejora https://view.genial.ly/5e345b846bbd27220c5d7722/presentation-liderazgo-distribuido