Συνάντηση Βουλγαρία

Δεύτερη συνεδρίαση από τις 19 έως τις 22 Μαρτίου, Σόφια (Βουλγαρία)

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση του σχεδίου Erasmus + KA201 «Εποπτεία σχολείων στον 21ο αιώνα: Ψηφιακά εργαλεία και σχέδια βελτίωσης» (SS21DTIP) πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου του περασμένου 2019.

Η στρατηγική εταιρική σχέση SS21DTIP, που συντονίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Απασχόλησης της Χούντας της Εξτρεμαδούρας, η οποία έχει προγραμματίσει δραστηριότητες μέχρι τον Αύγουστο του 2020, βρίσκεται στο δεύτερο τρίμηνο της ανάπτυξής της.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στη Σόφια, συγκεντρώθηκαν συμμετέχοντες από τα τέσσερα ιδρύματα μέλη. Ειδικότερα, στη συνεδρίαση συμμετείχαν δύο επιθεωρητές της επαρχιακής αντιπροσωπείας των Cáceres, η Da Ana Martín Martín και η Da Laura del Castillo Blanco, ως εκπρόσωποι του Συμβουλίου Παιδείας και Απασχόλησης. Τα συνεργαζόμενα ιδρύματα, το Dublin City University of Ireland και το PDE Δελάδας Ελλάδος, εκπροσωπούνται από τον Δρ Martin Brown και τη Ζαχαρούλα Ζέχρη, αντίστοιχα. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Soffiski της Βουλγαρίας, η Δρ Rossitsa Simeonova και η Δρ Yonka Parvanova.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης και της τρίτης ημέρας της συνεδρίασης (20 και 22 Μαρτίου) πραγματοποιήθηκαν κοινές συναντήσεις όλων των συμμετεχόντων στα κεντρικά γραφεία του ιδρύματος υποδοχής, του Universitet Soffiski στη Σόφια. Οι συνεδριάσεις εργασίας επικεντρώθηκαν στην ανάλυση των εγγράφων και των δεδομένων που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής για την ανάπτυξη του έργου. Για το σκοπό αυτό, κάθε ίδρυμα παρουσίασε τα πορίσματα και τα στοιχεία της Μελέτης για την περίπτωση 23 σχολείων στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Τα αποτελέσματα που θα παρουσιαστούν θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση ακαδημαϊκού εγγράφου που θα αποτελέσει ένα από τα πνευματικά προϊόντα του έργου SS21DTIP. Συγκεκριμένα, στην Αυτόνομη Κοινότητα, τα στοιχεία για την περιπτωσιολογική μελέτη του έργου έχουν ληφθεί χάρη στη συνεργασία επιθεωρητών εκπαίδευσης, ομάδων εκπαιδευτικών και ομάδων διοίκησης από έξι δημόσια σχολεία του τομέα της σχολικής εκπαίδευσης (CEIP, IES και IESO) και των δύο Επαρχιών Των Άκρων, οι οποίοι συνεργάστηκαν εθελοντικά μοιράζοντας τις σκέψεις, τις ιδέες και τις εκτιμήσεις τους για τη βελτίωση του σχολείου και την εκπαιδευτική αυτοαξιολόγηση στα κέντρα τους. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν δύο ομαδικές συνεντεύξεις ανά κέντρο, διαφοροποιώντας τους εκπαιδευτικούς και τις ομάδες διαχείρισης. Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν είναι κοινά σε όλα τα κέντρα και καταρτίστηκαν από την επιστημονική επιτροπή SS21DDIP σε διεθνείς εικονικές συνεδριάσεις. Οι διαστάσεις, οι προβληματισμός και τα συμπεράσματα μπορούν να συμβουλευθούν στην ιστοσελίδα του έργου, ss21dtip.educarex.es.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας της συνάντησης οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν και να γνωρίσουν ένα από τα εκπαιδευτικά κέντρα της Σόφιας που έχει συμβάλει στην ανάπτυξη του έργου. Εδώ Κολέγιο 51. Το κέντρο ξεχωρίζει για την καινοτόμο ικανότητά του, ιδιαίτερα στη διαχείριση, την ηγεσία και τη διαχείριση των σχολείων. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι συμμετέχοντες στο SS21DTIP είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με τον διευθυντή και τον επικεφαλής των σπουδών. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν ορισμένες αίθουσες διδασκαλίας του κέντρου.

Ατζέντα

Παρουσιάσεις

CS_SPAIN_TPM2

CS_IRELAND_TPM2

CS_GREECE_TPM2

CS_BULGARIA_TPM2

Φωτογραφίες