Съвместна дейност по обучение в Ламия (Гърция)

24-29 юни, Ламия (Гърция)

Съвместната дейност по краткосрочно обучение на проекта SS21DTIP се проведе в Ламия, Гърция, от 24 до 29 юни. Той е организиран от една от партньорските организации, Генерална дирекция “Образование” в Централна Гърция (PERIFERIAKI DIEFTHINSI PROTOVATHMIAS и DEFTEROVATHMIAS EKPEDEFSIS STEREAS ELLADAS). Той се състои от четиридневен курс на обучение по проверка и оценка на училищата с двойствен фокус, в самооценка и като самооценка сред връстниците. И в двата случая докладчиците са били представени с ролята на инспекцията на образованието в тези практики за оценка. Презентациите бяха представени от участниците в две от партньорските институции, а именно д-р Мартин Браун, член на Дъблинския градски университет (Ирландия) и д-р Росица Симеонова и Янка Парманова от Софийски университет (България). Четирима инспектори на Министерството на образованието и заетостта на Junta de Extremadura (Испания) и петнадесет съветници, директори и учители на PDE Stereas Elladas (Гърция) са участвали като присъстващи на курса. Пълната активност продължи шест дни, два дни пътуване и четири дни на обучение, от 25 до 28 юни. На 25-ия и 27-ия д-р Мартин Браун от DCU представиха презентации и организираха работилници за самооценка и инспекция на училището. На 26-и и 28-мия участник в Софийския университет (Бунгария), д-р Росица Симеонова и Йонка Парманова са изнасяли презентации и работилници за оценка на партньорската и полицентрична инспекция. Дейностите по обучение са използвани за обогатяване на компетенциите на всички участници и за осигуряване на възможно най-високо качество на интелектуалните продукти, които се разработват на този етап от проекта и на тези, които се развиват през следващата година. Съвместното обучение също така направи възможно да се научи повече за инспекторатните практики в различните държави във връзка с формите на самооценка и оценка на училищата сред ингуалите. Теоретично-практическият подход на обучителните дейности, провеждани по време на обучителната дейност, е допринесъл за развитието на преподавателските и инспекторативни професионални умения на участниците, тъй като са разработени конкретни модели на стандарти за качество и показатели за оценка на училищата, адаптирани към различните образователни условия, в които участниците изпълняват своите задачи в преподаването и инспектора. Конкретните теми, разработени от д-р Мартин Браун на 25-ти бяха:

• Самооценка на образователната система. Тяхната роля и концепция, нарастващото им значение в моделите за училищни

• Самооценка на центровете: техните предизвикателства и възможности

• От децентрализацията на ЕЕ до централизацията. Практическото ѝ функциониране в страни като Ирландия и Северна Ирландия

На 27-ия се разработват

o Развитие на визията за подобряване на училищата във връзка с ЕЕ

o Съгласуване на подхода за подобряване на училището чрез шестетапен процес за

o Развитие на целите на smart проекта

o Разработване на действия за подобряване за постигане на целите

o Контрол и оценка на план за подобряване, базиран на AE

o Развитие на домейн, стандарти и рубрики

o Групова задача за разработване на планове за подобрения, основани на ЕЕ.

По време на практическата фаза всяка група представи хипотетичен план за подобрение за три курса.

Що се отнася до съдържанието, разработено от SU (България), те са конкретно посочени в: (26 юни)

1. Образователни мрежи: природа, видове, практики и предизвикателства

2. Партньорска оценка в образованието: Определение, значение, практики

3. Моделът за оценка между партньори в мрежа от училища в София

4. Групова работа: Разработване на план за подобряване на мрежа от центрове за околна среда на участниците

(28 юни)

1. Полицентрични инспекции в образованието и неговите характеристики

2. Полицентрична инспекция в София, България

3. Групова работа: Определяне на стандартите за качество и заглавията на плана за подобряване, изготвен на 26 юни.

Дневния ред

Презентации

Снимки