Множител събитие

Video

Международен ден

В края на проекта в страната на искащата организация ще се проведе Международен ден.

Програмата на тази дейност ще бъде изготвена от Управителния комитет на едно от двуместните виртуални срещи. Конференцията ще включва презентации на всички резултати от проекта и семинари ще бъдат планирани за пилотно и оценяване на резултатите 3 и 4, инструментариума и МООК.

Ще бъдат представени и панели и заключения по проекта.

Ще има 166 участници:

  1. Инспекторите на Автономна област Екстремадура
  2. Инспектори на други автономни области в Испания
  3. Директори на центровете на учителите и ресурси
  4. Членове на управленски екипи на училища, училищни ръководители, учители и др.
  5. Регионални образователни административни органи.
  6. Образователни органи/инспектори на Португалия
  7. Професори в Университета в Естремадура

Освен това в събитието ще участват двама членове на всяка партньорска институция като лектори.

Лекциите ще бъдат на английски или испански и английски език и ще бъдат на разположение на испански език.