Среща на България

Втора среща 19– 22 март в София (България) Втората транснационална среща SS21DTIP се проведе от 20 до 22 март 2019 г. в София (България).
По време на срещата в София, участниците от четирите партньорски институции се събраха в София: двама инспектори от CEYE-Juntaex, г-жа Ана Мартин Мартин и д-р Лаура дел Кастило Бланко, д-р Мартин Браун от Дъблин Сити Университет (Ирландия), г-жа Захарула (България): д-р Росица Симеонова и д-р Йонка Първанова. През първия и третия ден от срещата (20-ти и 22-ри март) се проведоха съвместни срещи на всички участници в централата на приемната институция, Университет Софийски университет. Работните сесии бяха съсредоточени върху анализа на документите и данните, получени до момента при разработването на проекта. За тази цел всяка институция представи констатациите и данните от казусите в 23 училища в страните, участващи в проекта. Представените резултати ще бъдат използвани за изготвяне на академична книга, която ще представлява един от интелектуалните продукти на проекта SS21DTI. По-конкретно, в Екстремадура, данните за проучването на този проект са получени благодарение на сътрудничеството на инспектори на образованието, екипи от учители и управленски екипи от шест обществени училища в сектора на училищното образование (CEIP, IES и IESO) на двата провинции, които доброволно са си сътрудничили чрез споделяне на своите разсъждения, идеи и оценки на училищното усъвършенстване и самооценката на образованието в техните центрове. Използваната методология е две фокус групи в училище, като се разграничават учители и управленски екипи. Използваните въпросници са общи за всички центрове и бяха изготвени от Научния комитет по ТПП по време на международни виртуални срещи. На уебсайта на проекта, ss21dtip.educarex.es, могат да се направят справки за размери, разсъждения и заключения.
През втория ден от срещата участниците имаха възможност да посетят и запознаят едно от училищата в София, което е допринесло за развитието на проекта. Тук е колеж 51. Центърът се отличава с иновативния си капацитет, особено в управлението, ръководството и управлението на училищата. По време на посещението SS21DTIP участниците имаха възможност да разговарят с директора и ръководителя на Впоследствие бяха посетени някои класни стаи.
В следобедните часове 21-во столична образователна делегат и голяма група образователни експерти, които извършват образователна инспекция в София, получиха участниците в SS21DTIP в своите офиси. Делегатите направиха презентация на организационната и законодателната рамка, в която се извършват действията на експертите в областта на образованието в София. Освен това участниците в проекта обмениха разсъждения, въпроси и пример за добри практики в различните страни, които съставляват сдружението.
Освен това бяха приети споразумения за планиране на следващите планирани дейности за развитието на проекта и относно съдържанието и техническото и концептуално планиране на Съвместния стаж на персонала, което ще се проведе в Ламия, Гърция, юни 2019 г.


График

Презентации

Снимки