Международна среща в Ирландия

Трето заседание от 17 до 18 септември, Дъблин (Ирландия)

Третата транснационална среща на СС21П по света се състоя в Дъблин, Ирландия, на 17 и 18 септември 2019 г. По време на тази трета среща основните цели бяха насочени както към наблюдението на развитието на проекта, особено върху завършването на интелектуални продукти 1 и 2, оценката на Съвместното обучение, проведено в Ламия (Гърция) през юни 2019 г., и планирането на следните дейности по проекта, които ще се проведат през втората година от живота на проекта (разработване на интелектуални продукти IO3 и IO4 и събитие за умножение, което ще се проведе (място в Екстремадура [Испания] през юни 2020 г.).

Така, на първия ден от срещата партньорът CEYE-Juntaex (Испания), лидер на развитието на IO3-TOOLKIT, направи предложение за съдържание, временно разпределение и разпределение на отговорностите за развитието на TOOLKIT, който е анализиран, обсъден и окончателно договорен от всички партньори. Представени са и основните заключения от доклада за оценка на съвместното обучение. От друга страна, графикът е определен за окончателната версия на Инструментариума, която да бъде достъпна в края на май, която се планира да бъде излъчена на мултипликационното събитие в Extremadura. През втория ден от срещата са разгледани планирането на съдържанието, временното им провеждане и разпределението на задачите за развитие на mooC. По отношение на продуктите IO1 и IO2, партньорите на СУ (България) потвърдиха, че статията е била представена в Българския образователен вестник “Педагогика”, който потвърди, че е рейтингова на публикацията си. Що се отнася до казусите (IO2), те са завършени, преведени на четири езика и качени на платформата за резултати по програма “Еразъм+”. Впоследствие бяха договорени график и процедури за справяне с съвместната развойна дейност на mooC, която ще се основава на съдържанието на констатациите от казусите и инструментариума. Освен това са определени дати за виртуални срещи в Skype, за да се коригират бъдещите дейности в зависимост от резултатите, които се получават след изработването на материалите за ИНСТРУМЕНТАРИУМ и МООК. По време на двата дни от срещата част от работните сесии е посветена на събирането и искането на данни от всички институции за изготвянето на междинния доклад.

Що се отнася до участниците в третата среща по проекта SS21DTI, всички партньорски институции са участвали в срещата. От Софийски университет (България) участваха и д-р Росица Симеонова и д-р Йордан Пърманова. Министерството на образованието на Борда на Естремадурата (CEYE-Juntaex) е представлявано от инспектори Da Isabel Guerrero Castro и Da Laura del Castillo Blanco и PDE Stereas Elladas (Гърция) бяха представени от г-н Костас Аргиополос и лицето за контакт на институцията в този проект през тази година, г-н Савас Овадияс. От страна на институцията кандидат и организатор на втората среща Дъблин Сити Юнивърсъъл (Ирландия) участва в няколко члена на институцията, включително д-р Сара Гардези, д-р Джери Макнамара, д-р Джо О’Хара и лицето за контакт д-р Мартин Браун.

Снимки

Дневния ред

Снимки